Software


Existují stohy katalogů typových rodinných domů. Ale ani stoh typovek nevyčerpá množství možností, které vznikne kombinací jednoduchých požadavků obyvatel domu a možností místa. Proč ještě nikdo nevyvinul software, který by tu správnou možnost uměl vymodelovat?
Bylo by to takhle: software spustíte online, objeví se dotazník a vyplňujete kolonky, které strukturovaně popisují všechny potřeby každého obyvatele domu: požadovanou plochu místnosti, požadavky na propojení s dalšími místnostmi, požadavky na vybavení, osvětlení, oslunění, povrchy podlah, stěn a stropu, požadované klima místností. Další kolonky se týkají Vašeho vztahu k okolí, k vlastní zahradě, výhledu do kraje, možnému styku se sousedy. Po celou dobu v pravém dolním rohu běží orientační ukazatel ceny stavby, který se mění v závislosti na definovaných požadavcích. Následují kolonky týkající se stavebních materiálů, které preferujete. Pak kliknutím vyberete z nabízených možností architektonických stylů. Na závěr v okně s mapou označíte pozemek, kde má dům stát. A pak konečně zmáčknete ENTER…
( Příště si probereme software na výběr partnera a rodinné štěstí! 🙂
17/8/2013